top of page
Search

Motivacija, lepak između pojedinca i organizacije”Na intervjuima sam. Radim selekciju.” Ovo je najčešći odgovor na pitanje ”Šta radiš?” koji u poslednjih nekoliko meseci dobijam od HR kolega. Vreme provedeno u izboru kandidata se izgleda značajno povećalo na uštrb drugih HR aktivnosti.


Izgleda da su ljudi tokom pandemije stekli iskustvo da je moguće posao organizovati tako da se prilagođava ostalim sferama života, umesto da život prilagođavaju i organizuju oko posla. Za mnoge je susret sa pandemijom prekretnica u osvešćivanju važnosti kvaliteta života, zdravlja i potreba, i ne pristajanje na kompromise. U poslovnom svetu, sve ovo je rezultiralo velikim odlivom talenata i fluktuacijom.


Na prvu loptu, postavlja se pitanje kako optimizovati proces akvizicije talenata na način da uštedi vreme i rezultira u odabiru kandidata koji će se zadržati u kompaniji? Odmah za njim, otvara se pitanje, kako zadržati postojeće talente? Iako su ovo naizgled dva odvojena pitanja, iz mog ugla, u osnovi je ista tema: koliko znamo o motivaciji ljudi u poslovnom okruženju?

O izazovima u zadržavanju ljudi je već bilo reči. Postavlja se pitanje, zašto je motivacija zaposlenih važan faktor u zadržavanju zaposlenih? Motivacija ljude pokreće na određeno ponašanje u poslovnom okruženju. Ukoliko su uslovi u poslovnom okruženju takvi da deluju stimulativno na pojedinca, to jest odgovaraju na njegove motivacione potrebe, velike su šanse da će u takvim okolnostima postići svoj maksimum. Da rezimiramo, velike su šanse da će se u takvom radnom okruženju ta osoba zadržati.


Šta znamo o motivaciji u radnom okruženju?


Pre svega, motivacija je individualna. Svaki zaposleni ima svoj jedinstveni set motivacionih pokretača koji ga podstiču na određena ponašanja. Tako na primer, osoba A ima potrebu za priznanjem, dok osoba B ima potrebu za raznovrsnim aktivnostima. Ukoliko osoba A radi u okruženju u kome su zastupljene pohvala i prepoznavanje ličnog doprinosa, velike su šanse da će biti inspirisana da postigne svoj maksimum. Ukoliko osoba B radi u okruženju koje je dinamično i pruža mogućnost rada na raznovrsnim projektima i aktivnostima, velike su šanse da će se u tom okruženju zadržati. Šta će se dogoditi ukoliko se osoba A nađe u okruženju koje je dinamično, bez adekvatnog prepoznavanja ličnog doprinosa? Velike su šanse da će doživeti neprijatnost, trpeti veliki stres usled nedostatka povratne informacije i težiti promeni radnog mesta. Šta se dešava sa osobom B u promenjenom okruženju? Verovatno već sami prepoznajete.


Ukoliko postoji usklađenost između motivacionih potreba pojedinca i motivacionih stimulusa u poslovnom okruženju, velike su šanse da će se osoba duže zadržati u tom okruženju. I još više, postizaće svoj maksimum.


I da napomenem, o motivaciji ne vredi raspravljati. Zamislite osobu koja dobije fidbek: trebalo bi da poradiš na svojoj motivaciji da te podstiče … (npr. operativni posao, priznanje..). Šta zaposleni može da uradi sa takvim fidbekom? Gotovo ništa. Motivacija nije veština ili kompetenca pa da može svesno da se razvija i za koju fidbek ima smisla.
Kako onda da prepoznamo šta osobu motiviše?


Thalento test ličnosti i motivacije, THPQ, prepoznaje važnost motivacije zaposlenih u poslovnom okruženju.

Nekoliko izveštaja koji se mogu dobiti primenom ovog testa govori o motivaciji u više različitih poslovnih okruženja:


1. Izveštaj MOTIVATE govori o motivacionim potrebama zaposlenog u poslovnom okruženju.

2. izveštaj MANAGE prepoznaje motivacione potrebe menadžera koje dovode do uspeha na rukovodećim pozicijama.

3. Izveštaj SALES ukazuje na motivacione pokretače komercijalista i prodavaca za bavljenje tim poslom.

4. Izveštaj RETAIL sagledava motivaciju pojedinca za bavljenjem poslom menadžera ili prodavca u maloprodaji.


Izveštaj MOTIVATE pruža sveobuhvatnu i detaljnu sliku motiva i potreba koji određuju kvalitet i nivo učinka pojedinca.

Profil motivacije pojedinca je predstavljen kroz šest komplementarnih oblasti:

· Interakcija i podrška

· Autonomija i uticaj

· Izazov i razvoj

· Prepoznavanje i nagrada

· Stabilnost i struktura

· Trud i efikasnost


Svaka od ovih oblasti sastoji se iz nekoliko faktora motivacije, u odnosu na koje je detaljno predstavljen motivacioni profil pojedinca (slika ispod):


U odnosu na dobijene rezultate, jednostavnim uočavanjem koje dimenzije motivacije su kod pojedinca izražene, možemo zaključiti šta osobu pokreće. U nastavku, možemo razmisliti da li poslovno okruženje za njegovu sadašnju ili buduću poziciju može da mu pruži takav podsticaj koji je njemu stimulativan.


Možemo ići korak dalje, i prilagoditi ondboarding prepoznatim potrebama novozaposlenog. Možemo uporediti njegov profil sa profilom rukovodioca.

Thalento nudi opciju timskog prikaza, TeamView, kroz koju možemo sagledati profil motivacije čitavog tima.


Moguće da nas je pandemija podstakla na promene. Ipak, ljudi su i dalje ljudi. Poznavanje i prepoznavanje motivacije i dalje je važan faktor u kreiranju radnog okruženja u kojem ljudi rastu i zadržavaju se.


Razumeti motivaciju zaposlenih nikada nije bilo lakše. Uz pouzdane alate procene poput Thalento, možemo sagledati motivacione pokretače pojedinca, tima i grupe, i u odnosu na te zaključke kreirati okruženje koje je stimulativno za njihov učinak i zadržavanje u kompaniji.


Kako vam se čini ova tema? Želite li da isprobate Thalento izveštaje o motivaciji? Javite se za svoj besplatni primerak.

Comments


bottom of page