top of page
Image by airfocus
Thalento

Alati za Procenu Kandidata i Zaposlenih

HR Xcel je ponosni Thalento Premium Partner za Adriatic regiju.

 

Thalento platforma omogućava brze i efikasne procene kroz testove ličnosti, motivacije, sposobnosti i poznavanja stranih jezika. Koristeći Thalento procene, možete precizno analizirati veštine, sposobnosti i motivaciju pojedinaca, što omogućava donošenje pravih odluka o zapošljavanju, promociji i razvoju.

talent-life-cycledef_nologo_notitle-WEBSITE.png

Thalento Alati

Thalento je lider u pružanju Cloud/SaaS rešenja za procenu ličnosti i motivacije, ponašanja i kognitivnih sposobnosti, kompetencijskih rešenja i analitike ljudi. Sa Thalento alatima, možete efikasno prepoznati i razvijati talente unutar vaše organizacije, unaprediti performanse i osigurati uspeh vašeg poslovanja.

Procene

Nudimo širok izbor procena, od Personality & Motivation Assessments do MS Office Tests. Naše procene su dostupne na više jezika, kulturološki prilagođene i zasnovane na normi.
 
Jasni izveštaji pružaju proverene i koncizne informacije relevantne za donošenje odluka. Nudimo pouzdane instrumente za Zapošlajavanje, Odabir i Razvoj. Kombinujući više instrumenata procene sačinili smo rešenja za Career Transition and Mobility.
 
Sve naše procene dostupne su putem TH-Cloud.

Behaviour
Assessment

Naše Behaviour Assessments utvrđuju ponašanje i motivaciju u poslu i predviđaju učinak. COMPass je Competency Assessment, procena spremna za upotrebu, koja omogućava procenu 38 ponašajnih kompetencija.  CUBES Competency Framework je kompletan eko-sistem za upravljanje kompetencijama, koji uključuje 52 kompetencije standardizovane kroz Thalento® Assessments. I-Rater  je samoprocena kompetencija. Periscope 360° vam omogućava da kreirate 360° anketu sa više ocenjivača koristeći 52 kompetencije iz CUBES Competency Framework.

Cognitive
Assessment

Naši testovi kognitivnih sposobnosti generisani su iz sveobuhvatne i randomizirane baze pitanja. Kako bi se osigurala validnost podataka prikupljenih na daljinu naši testovi mogu biti dodatno opremljeni Validacionim modulom.

Set testova kognitivnih sposobnosti, uključuje: SCOPE-Test, koji je test apstraktnog mišljenja dostupan u tri verzije, S-Test numeričkog rasuđivanja i A-test verbalnog rasuđivanja.

Set je dostupan na 14 jezika.

Personality &
Motivation

Personality & Motivation Assessments procene mere 30 Kriterijuma ličnosti i motivacije koji su presudni za profesionalno ponašanje, motivaciju i učinak. Oni su osnova za dijapazon izveštaja koji nudimo.  Naše Assessments procene su zasnovane na detaljnoj analizi ličnosti i motivacije. Temeljan upitnik podrazumeva da je za svaki ajtem predviđen broj pitanja.  Thalento® TH-PQ zasnovan je upravo na tom principu. Za popunjavanje je potrebno prosečno samo 25 minuta, a zauzvrat se dobija detaljna pouzdana procena.

Nudimo izbor od tri validirane procene Personality & Motivation Assessments. 

 

TH-PQ, naš General Assessment, je najkompletniji, TH-CPQ je sažeta procena, a TH-BCPQ je procena Blue Collar radnika u proizvodnji.

Ability
Assessment

Thalento® nudi set Testova konkretnih funkcionalnih sposobnosti koji mere ove sposobnosti i učinak u profesionalnom okruženju. Primenljivi su na brojne sektore i delatnosti.

Knowledge
Assessment

Naša ponuda Testova znanja uključuje praktične Testove tehničkih znanja, vrhunske Testove poznavanja stranih jezika sačinjene i validirane od strane našeg partnera ElaN i Microsoft Office testove koje je razvio ISV Online.

Tehnička Znanja
Testovi tehničkih znanja grupisani su u tri kategorije i pružaju uvid u opšte tehničke veštine:

Mehanika (3), Elektrotehnika (3) and Tehničar (2).


Poznavanje stranih jezika
Nudimo integrisani paket testova stranih jezika, dostupan u verzijama Extended & Flex. 

ElaN testovi mere veštine pisanja na stranom jeziku i dostupni su za 5 jezika: engleski, francuski, nemački, španski i holandski.

Zasnovani su na skali CEFR/CEF (Common European Framework of Reference for Languages), koja je standardizovani metod za klasifikovanje poznavanja jezika u 6 nivoa (A1, A2, B1, B2, C1 and C2).


Microsoft Office
Microsoft Office Tests dostupni su kroz naše partnerstvo sa ISV Online. Naši MS Office Tests testiraju poznavanje Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook, za verziju MS 2016.

Businesswomen Portrait
Thalento

Besplatna Thalento® Personality & Motivation Assessment

Prijavite se na naš newsletter i dobijte ekskluzivan pristup besplatnoj Thalento® Personality & Motivation Assessment. 

bottom of page