top of page

People Excellence

Metodologija
u 5 koraka

1

Analiza potreba učesnika

2

1-6  razvojnih tema

3

Projektni zadatak

4

Finalna provera znanja

5

Prezentovanje rešenja

Employer Brand

Management

 • Koncept Upravljanja brendom poslodavca (Employer Brand Management)

 • Brend poslodavca (Employer Brand)

 • Employer Branding

 • Profil idealnog kandidata / Persona profil

 • Employee Value Proposition (EVP)

 • Alati za merenje uspeha

 • Podizanje svesti o uticaju Brenda poslodavca (Employer Brand) na reputaciju organizacije na tržištu i kod zaposlenih

 • Razumevanje platforme Employee Value Proposition, koja odgovara potrebama kompanije
   

HRBP kao agenti

promene u kulturi

 • Organizaciona kultura i njena uloga u ostvarenju kompanijske strategije

 • Uticaj  organizacione kulture na posvećenost zaposlenih

 • HRBP kao podrška organizacionom razvoju i tranasformaciji kulture koja sa sobom nosi promenu ponašanja i načina razmišljanja kod zaposlenih

 • Značaj HR funkcije u pružanju podrške liderima u građenju zdrave organizacione kulture

 • Korporativne vrednosti kao osnova održivog razvoja i organizacionog potencijala

 • Vrednosti u HR procesima i HR praksi

 • Alati za merenje uspeha

 • Razumevanje doprinosa HR funkcije u građenju zdrave organizacione kulture

 • Uvezivanje svih HR praksi i procesa  sa kompanijskom svrhom i vrednostima 

 • Razumevanje pojma „cultural fit“ – uklopljivost u kompanijsku kulturu 

 • Osnaživanje HRBP tima kao promotera razvoja kulture

 • Jačanje internog HRBP tima da žive korporativne vrednosti

Kako postati efikasan HR Biznis Partner

 • Trening koji se bavi razvojem kompetenci i veština HR saradnika na putu postajanja efektivnih HR biznis partnera

 • Ciljna grupa: mladi HR Biznis partneri, zaposleni koji se pripremaju za poziciju HR Biznis partnera

 • Pojam i svrha HR Biznis partner role

 • Ključne uloge

 • HRBP kao strateški partner

 • Veštine dobrog HRBP

 • Izazovi u poslu

 • Osnaživanje organizacija u implementaciji  HR biznis partnering modela

 • Razvoj kompetenci i osnaživanje HR Biznis partnera

Performance

Management

 • Elementi modela procene radnog učinka

 • Faze efektivnog sistema upravljanja radnim učinkom

 • Proces postavljanja ciljeva

 • Građenje izvrsnosti radnog učinka

 • Proces evaluacije rada zaposlenih

 • Kako koncept procene radnog učinka utiče na motivaciju zaposlenih

 • Veza modela nagrađivanja i ostvarenih rezultata rada

 • Implementacija sistema upravljanja radnim učinkom

 • Pravilna primena procene radnog učinka usmerava pažnju na misiju, viziju i vrednosti organizacije

 • Prepoznati  relevantne faktore koji utiču na učinak pojedinca, tima i cele organizacije

 • Sagledavanje različitih modela procene radnog učinka

 • Kreiranje okvira koji će biti adekvatni za vašu organizaciju u cilju postizanja najboljih rezultata

 • Procena radnog učinka kao moćnog alata organizacije koji energiju zaposlenih usmerava ka ispunjenju strateških ciljeva

Razvoj

Zaposlenih

 • Mesto koje zauzima razvoj zaposlenih u strategiji kompanije

 • Koji sve procesi u HR čine sistem razvoja zaposlenih?

 • Kako postaviti svoj model razvoja zaposlenih?

 • KPI’s i kako pratiti razvoj zaposlenih

 • Kako uskladiti razvojne inicijative sa strategijom kompanije?

 • Podizanje svesti o ulozi razvoja zaposlenih

 • Ispitivanje sopstvenog pristupa u razvoju zaposlenih

 • Usvajanje znanja i veština potrebnih da se postavi model razvoja zaposlenih

 • Upoznavanje sa praćenjem i evaluacijom razvojnih inicijativa

Talent

Management

 • Šta je Talent Management?

 • Talent Management proces

 • Uloga HR u postavci i implementaciji Talent Management i Talent Development inicijativa

 • Kako izgraditi kulturu u kojoj Talent Management process funkcioniše u službi biznisa?

 • Kako postaviti Talent Development inicijative?

 • Podizanje svesti o važnosti sistematskog pristupa identifikovanju i razvoju talenata

 • Preispitivanje trenutnog modela u sistemu i definisanje potencijalnih unapređenja

 • Usvajanje znanja i veština potrebnih da se postavi Talent Management model

 • Upoznavanje sa praćenjem i evaluacijom procesa

Cenovnik IN HOUSE treninga za kompanije

Onsaživanje HR tima

Trening dan (do 10 učesnika)

Cena po polazniku i po temi, izražena u EUR, bez PDV-a

200 EUR

bottom of page