111.png

VIZIJA

Stvaramo izvrsnost sa posvećenim i srećnim ljudima.

MISIJA

Osnažujemo ljude i organizacije da učine korak više.

IZVRSNOST

Slušamo vas pažljivo i uvek stremimo ka najboljem. Istrajno i dosledno činimo korak više.

POVERENJE

Gradimo iskrene i dugoročne partnerske odnose zasnovane na otvorenom dijalogu i etičnosti.

RADOST

Naša ljubav su ljudi.
Naša radost su uspesi i okruženje u kojem smo srećniji.

Partner od poverenja koji se stara o kompleksnim i vremenski zahtevnim zadacima iz upravljanja ljudskim resursima.

Postavljamo i, po potrebi, vodimo vaše HR procese s potpunom usaglašenošću sa zakonom, etičkim standardima i najboljom HR praksom.

Dizajniramo i implementiramo HR rešenja koja omogućuju organizacijama održiv rast

Kreiramo rešenja prilagođena klijentu i omogućujemo da budete poslodavac koji razvija osnažene i posvećene zaposlene

Podržavamo proces kreiranja i jačanje
kompanijske kulture

Delimo najbolje prakse u oblasti upravljanja
ljudskim resursima

Osiguravamo talente za danas i za sutra

Kreiramo dodatnu vrednost merljivim pokazateljima
uspešnosti poslovanja

Naše poslovanje bazira se na etici i transparentnosti

Naš Tim

Senior HR tim s višegodišnjim i internacionalnim radnim iskustvom u različitim kompanijama. Naš tim saradnika fokusiran je na potrebe klijenata i pružanje jedinstvenih usluga iznad očekivanja.

Ivan Jevđenijević

Managing Director

Senior profesionalac sa više od 20 godina iskustva na najodgovornijim pozicijama u prodaji robe široke potrošnje, distribuciji i uslugama u procesima maloprodaje robe široke potrošnje.

Ekspertiza:

 • Sales Management

 • Project Management

 • Rukovodjenje i postavka složenih prodajnih timova

 • Restruktuiranje prodajnih organizacija

 • Sertifikovani Sales Consultant Miller Heiman Group (part of Korn Ferry)

 • Sertifikovani Sales Trainer Miller Heinman Group (part of Korn Ferry)

 • Sertifikovani Sales Coach Miller Heinman Group (part of Korn Ferry)

 • Trade Marketing Management in FMCG

 • Field Marketing Management in FMCG

 • Layout & Planogram Consulting in FMCG

 • Cross Merchandising Management

 • Direktor prodaje - DelVelPro

 • Direktor prodaje - Ecomex

 • CEO - Unodrop

 • CEO - Combera Srbija

Jelena Čorak

People and Organization Development Consultant

Senior HR profesionalac sa više od 16 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Ekspertiza:

 • HR biznis partnering

 • Individualni, grupni i organizacioni razvoj

 • Upravljanje radnim učinkom

 • Upravljanje talentima i razvoj talenata

 • Procena liderskih potencijala, profilisanje kandidata i zaposlenih

 • Regrutacija, selekcija 'i imidž poslodavca

 • Relevantno iskustvo:

 • Pružanje podrške organizacionim jedinicama u ostvarivanju strategije kompanije kroz biznis partnering

 • Kreiranje organizacione strukture i dizajna

 • Dizajniranje i implementacija HR procedura i dokumentacije

 • Implementacija procesa upravljanja radnim učinkom u organizaciji sa preko 12,000 zaposlenih

 • Implementacija talent menadžment strategije, sprovođenje asesment centara i kreiranje karijernih planova

 • Asesmenti zaposlenih i identifikovanje talenata

 • Sprovođenje procesa regrutacije i selekcije u cilju obezbeđivanja lj resusrsa i talenata za budućnost

 • Kreiranje i sprovođenje treninga za razvoj i unapređenje „mekih veština"(Veštine komunikacije, Planiranje i organizovanje, Razvoj ljudi)

 • Implementacija procesa Istraživanja posvećenosti zaposlenih

 • Istraživanje organizacione kulture i postavka smernica koje vode organizacionoj transformaciji zasnovanoj na Baret metodologiji.

Slađana Imamović

Organizational Culture and Communication Consultant

Senior HR profesionalac sa više od 10 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Ekspertiza:

 • Definisanje i implementacija strategije internih komunikacija

 • Dizajn i implementacije programa za interno jačanje brenda

 • Definisanje i sprovođenje aktivnosti za jačanje korporativne kulture i osnaživanja zaposlenih

 • Sprovođenje i koordinacija procesa Istraživanja posvećenosti zaposlenih u kompaniji sa više od 10 hiljada zaposlenih

 • Organizovanje i koordinacija timbilding aktivnosti za lidere

 • Relevantno iskustvo:

 • Dizajn, organizacija i sprovođenje obuka za razvoj i unapređenje „mekih veština” na svim nivoima pozicija u vodećem međunarodnommaloprodajnom lancu (Veštine prezentacije, Veštine komunikacije, Kultura fidbeka, Timski rad)

 • Prepoznavanje potreba, organizacija i sprovođenje obuka za razvoj i unapređenje” mekih veština"za klijente internacionalne trening kompanije

 • Koordinacija Insights Discovery asesment procesa za timove i pojedince za klijente trening kompanije u Srbiji

 • Sertifikovani konsultant po Ričard Baret metodologiji za procenu organizacione kulture koja je sprovodena u 7000 organizacija širom sveta

 • Sprovođenje grupnih radionica i fidbek sesije za tumačenje rezultata i postavku akcionih planova za unapređenja kulture i lični razvoj

 • Procena liderskih kapaciteta po Ričard Baret metodologiji

Danijela Đurić

People and Organizational Development Consultant

Senior HR profesionalac sa više od20 godina iskustva u razvoju pojedinaca, grupa i organizacija.

Ekspertiza:

 • Individualni, grupni i organizacioni razvoj

 • Razvoj lidera

 • Upravljanje talentima i razvoj talenata

 • Procena liderskih potencijala, profilisanje kandidata i zaposlenih

 • Regrutacija, selekcija i imidž poslodavca

 • Relevantno iskustvo:

 • Postavka i implementacija strategije razvoja lidera u vodećem međunarodnom maloprodajnom lancu sa preko 6700 radnji, 370,000 zaposlenih igodišnjim Free Cash Flow od 2 mlrd evra o Postavka i implementacija strategije razvoja zaposlenih za kompaniju koja zapošljava više od 10000zaposlenih i sa prihodom od 750 miliona evra

 • Više od 15 godina iskustva u procenama strukture ličnosti i potencijala pojedinaca i timova

 • Sertifikovani trener i edukator asertivne komunikacije

 • Više od 10 godina iskustva vođenja grupnog i individualnog coachinga

 • Postavka i realizacija treninga: Veštine komunikacije, Kultura fidbeka,

 • Napredne veštine komunikacije, Razvoj zaposlenih, Veštine rukovođenja,

 • Planiranje i Organizovanje, Upravljanje vremenom, Upravljanje fokusom, Upravljanje promenama, Radni stilovi, Menadžer kao Kouč, Upravljanjekonfliktima, Timski rad, Svest o ulozi, Upravljanje stresom

Radmila Čokić

People and Organizational Development Consultant

Senior HR profesionalac sa više od 7 godina iskustva u razvoju pojedinaca, grupa i organizacija.

Ekspertiza:

 • Postavka modela upravljanja radnim učinkom i njegovom implementacijom

 • Učenje i razvoja zaposlenih

 • Upravljanje talentima

 • Procena zaposlenih i prepoznavanja potencijala

 • Razvoj i implementacija internih treninga, timbilding programa i koučinga  Proces regrutacije i selekcije

 • Relevantno iskustvo:

 • Postavka modela upravljanja učinkom u kompaniji koja zapošljava preko

 • 8000 zaposlenih i edukacija 1500 procenjivača

 • 0 Postavka i realizacija programa timbildinga i timskog koučinga

 • Postavka i realizacija treninga: Upravljanje vremenom, Upravljanje stresom, Upravljanje konfliktima, Upravljanje promenama

Ksenija Kastratović

People and Organizational Development Consultant

Senior HR profesionalac sa 19 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima.        

Ekspertiza:

 • Strateško upravljanje Ljudskim resursima

 • Uspostavljanje HR funkcije i  HR procesa

 • Analize i poboljšanja efektivnosti i efikasnosti HR funkcije i procesa

 • Dizajn i implementacija Performance Management procesa

 • Dizajn i implementacija Talent Management procesa

 • Dizajn i implementacija programa za razvoj menadžera zasnovanih na kompetencijama

 • Upravljanje Kompenzacijama i Beneficijama, uvođenje Job Grading sistema, platnih razreda i kreiranje politike za upravljanje Kompenzacijama i Beneficijama

 • HR due diligence

 • Regrutacija i selekcija; outplacement

Milica Jokić

HR Consultant

Diplomirani psiholog sa višegodišnjim radnim iskustvom u oblasti ljudskih                  resursa, sertifikovani trener asertivne komunikacije i autogenog treninga.

Ekspertiza:

 • Regrutacija, selekcija, profilisanje i procena kadra

 • Formiranje i reorganizacija timova

 • Procena motivacionog statusa zaposlenih i definisanje motivacionih strategija

 • Održavanje tematskih radionica i treninga

 • Profesionalna orijentacija

 • Savetodavni i psihoterapijski rad sa različitim klijentima

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktirajte nas