top of page
Search

Organizaciona kultura, kompanijske vrednosti i uticaj na biznis rezultate

piše: Sanja Jevđenijević, Managing Partner


Organizaciona kultura i njen uticaj na biznis i održivost poslovanja su jedne od najznačajnijih tema mnogih kompanija. Danas, kao Managing Partner kompanije HR Xcel, a ranije, tokom svoje profesionalne karijere u multinacionalnim kompanijama na visokim liderskim pozicijama, imala sam prilike da se uverim kakav uticaj na organizaciju imaju organizaciona kultura i kompanijske vrednosti. Možda, više nego ikada pre, danas je neophodno staviti fokus na ovaj aspekt organizacije, ne samo da bi ste privukli i zadržali talente, već da bi ostvarili svoje strateške ciljeve, bili efikasni i kvalitetno uticali na društvo u celini.


Šta je organizaciona kultura i zašto je ona važna?


Najjednostvanije je kulturu opisati kao „način na koji radimo“ i donosimo odluke u organizaciji. Predstavlja sva uverenja, vrednosti, ponašanja i stavove koje u organizaciji zaposleni žive.


Organizaciona kultura je i diferencijacija koju jedna kompanija ima u odnosu na drugu, oblikuje način na koji zaposleni međusobno sarađuju i komuniciraju, oblikuje interakciju sa klijentima, partnerima, javnošću, itd. Kultura ima ključni uticaj na posvećenost zaposlenih, zadovoljstvo poslom koji obavljaju, produktivnost i na kraju, na ostvarenje strategije i kompanijskih rezultata. Ona je ta koja ima najveći uticaj na imidž poželjnog poslodavca, privlačenje i zadržavanje talenata. Uvek ćete se zainteresovati za rad u organizacijama u kojima se lične vrednosti poklapaju sa vrednostima kompanije, u kojima se te iste vrednosti žive svakodnevno i ne predstavljaju samo slovo na papiru, ili dobar marketinški materijal.

Zato, toplo savetujem da prvi korak na putu građenja EB-imidža poželjnog poslodavca bude upravo asesment kulture i vrednosti, unapređenje i rad na transformaciji unutar kompanije, kako bi i slika spolja bila realna.Kako da izmerimo kulturu i organizacione vrednosti?


Ako nešto možemo da izmerimo, onda time možemo i da upravljamo.

Kako da kulturu koja je toliko neopipljiva pretočite u jedan broj, ili dobijete indeks kulture?

HR Xcel sa svojim sertifikovanim konsultantima, koristi Richard Barrett metodologiju za asesment organizacione kulture koji upravo meri organizacionu kulturu kroz indeks kulture i poredi ga sa vašom industrijom i regijom, kao i ENTROPIJU - meru disfunkcionalnosti, ili izgubljene energije u organizaciji. Postoji preko 7.000 kompanija u preko 90 zemalja koje su primenile ovu metodologiju. Mnoge od njih su radom na unapređenju organizacione kulture, smanje entropiju i povećale svoje poslovne rezultate, prihode, profit kao i posvećenost zaposlenih.


Pored navedenog, asesmentom možete dobiti uvid u lične vrednosti zaposlenih, vrednosti koje danas u organizaciji žive i željene organizacione vrednosti, kao i međusobne podudarnosti.

Vrednosti su principi i uverenja koja utiču na organizaciona ponašanja i odlučivanje. Vrednosti prožimaju sve poslovne perspektive u koje su zaposleni uključeni i razumeju na koji način doprinose uspehu iste.

Richard Barrett prepoznaje sedam nivoa u razvoju organizacije na kojima su vrednosti zastupljene.


Važno je, ne samo identifikovati vrednosti, već ih komunicirati i živeti . HR Xcel pomaže kompanijama da postave, komuniciraju i žive svoje vrednosti, da transformišu svoju kulturu, smanje entropiju i poboljšaju svoje biznis rezultate.


Transformacija organizacione kulture


Unapređenje, ili transformacija organizacione kulture nije jednokratna intervencija. Za nju je potrebno vreme. To je putovanje na koje je vredno otisnuti se. HR Xcel pomaže kompanijama da nakon merenja identifikuju svoje oblasti za unapređenja, postave i implementiraju plan transformacije, a često smo i podrška da se promene uspešno implementiraju. Ovo može uticati na mnoge procese u organizaciji, razvoj, strategiju komunikacija itd. Važno je da su zaposleni na svim nivoima uključeni na putu promene i da se transformacija dešava uz punu podršku i uključenost liderskog tima.


Mi verujemo da su zdrava organizaciona kultura i njene vrednosti ključne za uspeh kompanije.

Sa našim timom iskusnih konsultanata, pomogli smo mnogim kompanijama u našoj regiji da postave i unaprede svoju organizacionu kulturu. Dokazana metodologija koju primenjujemo, kao što je Barrett, pomogla je mnogim organizacijama da ostvare svoje strategije i ciljeve, pozitivno utiču na zaposlene, društvo i zajednicu u celini.


Na kraju, fokus na organizacionu kulturu i njene vrednosti nije više tema koju je lepo imati, već je morate imati, ukoliko želite da uspete u današnjem poslovnom okruženju da bi taj uspeh bio održiv. Merenje , implementacija i unapređenje organizacione kulture traže vreme i novac, ali je putovanje isplativo jer je pozitivan uticaj na biznis, zaposlene i društvo evidentan.


HR Xcel je tu sa svojim timom da vas na ovom putu promene u celosti podrži.


Kommentare


bottom of page