top of page
Search

Primena kompetenci u razvoju talenata - Izveštaj o kompetencijama sa razvojnim savetima

Počeli smo priču o novim Thalento izveštajima. Da se podsetimo da je Thalento sa naprednim razvojem modela kompetenci omogućio HR profesionalcima da na jedan klik unaprede svoj pristup u selekciji i razvoju talenata i lidera. Sve što je potrebno da uradite jeste da vaš kandidat ili zaposleni popune test ličnosti imotivacije, što u proseku traje 20 minuta. Kada je osoba popunila test, moguće je da na jedan klik izvučete izveštaj kroz koji ćete dobiti:


- Pitanja za intervju zasnovana na kompetencama

- Razvojne savete

- Savete za coaching.


Danas predstavljamo - Izveštaj o kompetencijama sa razvojnim savetima

U proceni talenata kompetence igraju važnu ulogu. Često su deo talent profila i predstavljaju jedan od bitnih faktora u proceni talenata. Uvođenejm kompetenci u talent model kompanije pomaže u objektivizaciji ovog osetljivog i važnog HR procesa. Ali, to nije sve. Dobra procena kompetenci pomaže da sa jedne strane talenti steknu uvid u svoje jake strane i oblasti za razvoj, sa druge strane, kompaniji procena talenata zasnovana na kompetencama pomaže u objektivizaciji procesa i njegovoj transparentosti, što je okosnica ovakvih inicijativa.


U saradnji sa brojnim klijentima koji su nam ukazali poverenje, prošli smo kroz brojne projekte razvoja talenata. Obično, je na početku projekta fokus da se procena uradi profesioanlno i objektivno. Medjutim, kako proces odmiče, često svi učesnici u procesu postaju svesni značaja onoga što ide nakon procene.

Koje biste nam razvojne savete dali? Kako da postavimo razvojne planove? – ovo su česta pitanja u projektima procene talenata. Procena talenata, odvajanje vremena i pažnja koju ovi projekti dobiju u organizaciji, mogu pozitivno da utiču na motivaciju talenata. Kreira se razvojni trenutak u kome postoji otvorenost da se nešto preduzme po pitanju sopstvenog razvoja.Ali, to često znači novi projekat za koji su potrebni dodatni resursi.


Ne mora da bude tako. Talentov novi izveštaj o kompetencama sa razvojnim savetima, sadrži smernice za same učesnike u proceni, koje mogu da budu dragoceni dodatak svakoj proceni talenata. Korišćenjem ovog izveštaja je korisno iz više razloga:

  1. Podržavate razvoj. možete svaku procenu zaposlenih da podignete na viši nivo, nuđenjem konkretnih prvih koraka koje osoba može da preduzme kako bi unapredila svoj radni učinak u određenoj oblasti. Rezultati procene često sadrže uvide o snagama i oblastima za razvoj koje je potrebno prevesti zaposlenom na jezik svakodnevice.

  2. Unapređujete posvećenost i utičete na motivaciju. Kada talenti prime konstruktivan fidbek koji sadrži razvojne preporuke, procena dobija novu svrhu. Nisu samo učestvovali u proceni da bi organizacija nešto dobila, već su tu i neki konkretni osnažujući saveti za pojedinca koje može da iskoristi za svoje dobro.

  3. Zadržite talenate. Vaši talenti su poželjni i drugim poslodavcima. Velike su šanse da će ih češće kontaktirati i tražiti drugi poslodavci. Kada omogućite talentima razvoj unutar organizacije, ponudite relevantne resurse, šaljete poruku da vam je stalo i to može da doprinese zadržavanju talenata.

  4. Gradite kulturu učenja u organizaciji. Performance je važan, ali je važno da dugoročno posmatramo šta podržava visoko postignuće. Razvoj veština i kompetenci doprinosi rastu učinka na duge staze. Kultura učenja se gradi stalnim ulaganjem u razvoj ljudi, iniciranjem projekata i programa koji imaju za cilj lični i profesionalni razvoj. Ovakva kultura podstiče kreativnost, nove načine razmišljanja i inovacije.

Thalento izveštaj o kompetencama koji sadrži razvojne savete može biti dobra osnova za postavku Individualnih razvojnih planova i dizajn razvojnih programa koji su ciljano usmereni ka unapređenju specifičnih kompetenci. Ovako dobiveni podaci mogu pomoći da postavite dobar plan nasleđivanja (Succession planning) i donesete odluke o talentima zasnovane na podacima. S obzirom da izveštaj sadrži razvojne savete, može biti osnova za konstruktivni dijalog sa zaposlenim nakon procene, bilo da razgovor vodi HR ili menadžer.
Comments


bottom of page