top of page
Search

Kako funkcionišu procena i izveštaji


Već smo pričali o ThalentMe i njegovim prednostima kao i o tome kako jednostavno i lako možete da pomognete svojim zaposlenima.


ThalentMe daje ljudima priliku da otkriju svoje jedinstvene talente na pristupačan način, da mapiraju svoj potencijal rasta, a vama, kao organizaciji pomaže da se fokusirate na lični razvoj vaših zaposlenih.

ThalentMe je naučno utemeljeno rešenje zasnovano na Thalento® Personality & Motivation Assessment, koje je zasnovano na modelu Big Five, i postoji na tržištu više od 10 godina.

ThalentMe polazi od pojedinca i prikazuje njegove najbolje razvijene veštine, potencijale i izazove u izveštaju koji se lako razume i čita.


A kako kako funkcionišu procena i izveštaji?


Procena pojedinaca se sprovodi putem 2 različita upitnika:

- Procena ličnosti i motivacije (TH-PQ) – u ovom delu se popunjava upitnik koji sadrži 100 pitanja. Svako pitanje se sastoji od 3 izjave.

- Samoprocena (I-Rater) – u zavisnosti od seta izabranih kompetencija, daju se odgovori od 11 do 38 pitanja. Svako pitanje se sastoji od 6 tvrdnji

Prosečno vreme za popunjavanje upitnika je 40min, od toga:

- TH-PQ – prosečno popunjavanje upitnika je 25min

- I-Rater – prosečno popunjavanje je 15min

Kada se popune upitnici, kreira se jedinstven profil za svakog pojedinca koji sadrži njegove:

- potencijale,

- veštine i

- izazove na kojima treba da radi.


Svaka kompetencija se dalje boduje na skali do 5 koja odgovara konkretnom ponašanju.

Sledeći korak je upoređivanje skupa kompetencija sa samoprocenom te se na kraju formira profil pojedinca sa skalom od -5 do +5.


I ne brinite, ne morate da budete stručnjak za ljudske resurse da biste posegnuli za ovim rešenjem. Praktičan i razumljiv izveštaj obezbeđuje da zaposleni i menadžeri mogu sami da tumače i da znaju kako da koriste rezultate.


Mi vam svakako pomažemo na tom putu, pozovite nas!

bottom of page