top of page
Search

Šta je MANAGE izveštaj i zašto vam je potreban?

Updated: Mar 22, 2021

Svi se ponašamo na određeni način, što prelazi u manje ili više vidljive stavove koji oblikuju način na koji delujemo suočavajući se sa određenim izazovima, situacijama itd. Na primer, neki se lako nose sa drugim ljudima (visoka društvenost), dok se drugi lakše prilagođavaju pojedinačnim poslovima.

Nije stvar u tome da se radi manihejska analiza - identifikovanje dobrih ili loših karakteristika ili trendova, već́ u sagledavanju veština pojedinca kako bi se omogućilo identifikovanje aktivnosti koje on može da sprovodi na prilagođeniji i motivisaniji način, iskorišćavanje njegovih karakteristika za odgovarajuću aktivnost, kontekst i/ili kulturu, usmeravanje njenih podsticaja i delovanja prema individualnom talentu, donoseći koristi sebi, timu i organizaciji.

Da bi pomogao organizacijama da identifikuju i uklope profile orijentisane rukovodeće pozicije, Thalento je razvio opsežnu naučnu studiju (2009-2011) za proučavanje funkcionalnih karakteristika stotina menadžera. U ovoj studiji prikupljeni su rezultati iz nekoliko izvora koji su analizirani i upoređeni sa izmerenim funkcionalnim karakteristikama. Rezultat? MANAGE izveštaj.


Šta MANAGE može da učini za vas?

MANAGE je izveštaj usmeren na kompetencije koji predstavlja sveobuhvatan pogled na ulogu menadžera. To je sveobuhvatan popis 15 opštih menadžerskih veština grupisanih u 5 ključnih uloga menadžera, koji u kombinaciji predstavljaju celovit pogled na upravljačke sposobnosti pojedinca. Razvijen je sa namerom da meri, procenjuje i predviđa nivo performansi, ponašanja, karakteristika i očekivanog potencijalnog razvoja s obzirom na određenu funkciju upravljanja.

MANAGE se zasniva na rezultatima odgovora na upitnik. Ova onlajn procena predstavlja pouzdane i detaljne informacije o 30 pokazatelja učinka, ličnosti i motivacije. Za to se mapiranje vrši u 5 ključnih upravljačkih uloga, kroz 15 kompetencija, u kombinaciji sa tipičnim karakteristikama vezanim za ličnost i motivaciju.

MANAGE izveštaj sadrži tri oblasti:

1. Profil menadžerskih veština

2. Pregled individualnih karakteristika ličnosti

3. Pregled motivacije i potreba


Profil menadžerskih veština je pregled kompetenci grupisanih u 5 menadžerskih uloga:

Lider: menadžer kao lider

Adaptor: pregled adaptivnih veština

Rešavalac problema: veštine menadžera u pristupu problemima

Komunikator: veštine komunikacije sa ljudima/timom

Donosilac odluka: veštine donošenja odluka

Iako ovih 5 uloga predstavljaju osnovu dobrog rukovođenja, od suštinske je važnosti da se svaka od uloga sagleda u kontekstu specifičnih potreba organizacije i funkcije.
Pregled individualnih karakteristika ličnosti

Izveštaj BIG 5 ukazuje na preferencije u stilu upravljanja i ponašanju menadžera.

BIG 5 (Velikih 5 ) temelji se na odgovorima ispitanika nakon popunjavanja Thalento® upirnika o učinku. Ovaj izveštaj pruža opis stavova i ponašanja ispitanika zasnovan na teoriji Velikih 5, opisujući sledećih 5 dimenzija ličnosti:

1. Ekstraverzija (introvert – ekstravert)

2. Emocionalna stabilnost (nemir- uravnoteženost)

3. Druželjubivost (predusretljivost – samodovoljnost)

4. Otvorenost (konzervativnost – kreativnost)

5. Metodičnost (pragmatičnost – sistematičnost)Pregled motivacije i potreba

Ovaj segment izveštaja daje uvid u 9 motivatora / pokretača ponašanja, grupisanih u 3 klastera koji usmeravaju ponašanje menadžera.

• Aktivnost i izazov

• Saradnja

• Karijera i nagradePrimena

Izveštaj daje značajne uvide u procesu selekcije za rukovodeće pozicije svih nivoa. Zbog sveobuhvatnog pregleda karakteristika ličnosti, motivacije i menadžerskih veština, primenjuje se u procesima procene i razvoja talenata i naslednika u kompanijama, kao i u projektima za razvoj lidera.


Comments


bottom of page