top of page
Search

Šta je do mene, a šta do poslodavca?

a blog by Slađana Imamović


Kad se nađete u situaciji da kažete „Zašto ja ovo sebi radim, sve mi je preko glave. Samo da mi prođe ovaj dan. Jedva čekam da mi se završi radno vreme“- znajte da je potrebna promena u radnom okruženju ili treba menjati sebe. Naša perspektiva života i posla se ne poklapa uvek sa realnošću. Ko je tu u pravu? Poslodavac ili zaposleni?

Zapravo, odgovor ne postoji. Svakodnevno donosite odluke, sarađujete sa kolegama, prenosite svoju energiju u radni prostor. U isto vreme, na vas utiču brojni faktori sa kojima se susrećete na poslu.


Ko je odgovoran za kulturu?


Građenje zdrave kulture je dvosmeran proces. Ako vrednosti oblikuju naša ponašanja, zapitajte se koje to vrednosti danas postoje u vašoj neposrednoj blizini. Vrednosti koje iskustveno prepoznajete, zapravo su vaš realni svet.Koja je vaša lični uticaj u tome da negujete takvu dinamiku?


Ponašanje lidera je bumerang koji se još intenzivnije vraća u organizaciju na svim nivoima.

Međusobno uvažavanje i poštovanje samo je jedna strana uspešne priče. Motivacija da utičete na pozitivne promene i da ih inicirate, hrabro i bezrezervno jeste ogledalo organizacije koja podržava i jača slobodu ideja i preuzimanje odgovornosti za njihivu realizaciju.

Tek tada možemo govoriti o identitetu organizacije u kojoj je na snazi timska kohezija i razumevanje snage koju joj ljudi daju. Tek onda možemo govoriti o tome da smo na tržištu kompetativni.


Kompanija se ne prepoznaje samo po rezultatima, već u istoj meri i po jačini unutrašnjeg sveta koji se ogleda u načinu komunikacije, timskom duhu i ulogama koje odgovorno preuzimamo za sebe.

bottom of page